Odkazy ostatní

Město Sázava
podporuje náš divadelní soubor i přehlídku Voskovcova Sázava
Dětské srdíčko
Občanské sdružení na pomoc dětem se srdeční vadou. Na vstupenkách na Voskovcovu Sázavu i další představení je logo tohoto sdružení.
Základní škola v Sázavě
Čtyři členky našeho souboru tuto školu navštěvují … ehm, tedy jaksi jako ředitelka a tři učitelky …
Kapela Hořký kafe
Honza Rejhon je nejen náš skládající, zpívající a hrající člen souboru, ale také jedna z postav této kapely